PROCEDURE BIJ BLESSURE

Procedure voor spelers bij het indienen van ongevalsaangifte bij kwetsuur.

Alle aangesloten leden zijn via het Federaal Solidariteitsfonds (verder als FSF aangeduid) van de KBVB verzekerd voor mogelijke voetbalongevallen. Hieronder een overzicht van de procedure :

Stap 1: Vraag het formulier voor aangifte onmiddellijk na het ongeval. Zorg ervoor dat je het formulier “Aangifte van ongeval“ hebt voor je naar de dokter gaat. Je trainer of afgevaardigde kan je dit formulier

bezorgen of je kan het formulier ook afhalen bij het secretariaat van de club. Je kan het ook downloaden van de website, maar vergeet dan niet het secretariaat of medcel te verwittigen van je blesssure. Campus

Lombeek – Heidestraat 71 te 1742 Lombeek Informeer goed of een aangifte bij het FSF nodig is, want een aangifte heeft tot gevolg dat je niet mag trainen of spelen tot het dossier volledig is afgehandeld.

Stap 2: Formulier laten invullen door de dokter. De rubriek “Medisch getuigschrift“ op de rugzijde van het formulier dient door een dokter te worden ingevuld. Gelieve de dokter te wijzen op het belang van punt 4

i.v.m. speciale zorgen zoals kiné.

Belangrijke opmerking i.v.m. kinesist behandelingen : Indien behandelingen door een kinesist noodzakelijk zijn, gelieve de behandelende dokter dit te laten vermelden op het medische getuigschrift. Het FSF zal

enkel overgaan tot terugbetaling van door hen goedgekeurde aanvragen. (een minimum van 15 dagen sportinactiviteit is eveneens noodzakelijk). Indien na een eerste reeks behandelingen nog een tweede reeks

nodig is, moet deze weerom voorgeschreven worden door de behandelende dokter. Deze nieuwe reeks behandelingen moet dan ook opnieuw goedgekeurd worden door het FSF, zo niet zullen deze behandelingen

niet terugbetaald worden.

Stap 3: Bezorg het formulier aan het secretariaat van de club. Bezorg het ingevulde formulier zo snel mogelijk aan het secretariaat van de club. Dit formulier dient binnen de 21 kalenderdagen in het bezit te zijn

van het FSF zo niet zal het dossier niet aanvaard worden. Geef het secretariaat eveneens de volgende gegevens:

 Klever van je ziekenfonds

 Vragenlijst ongeval aangifte

Stap 4: Hersteldocument Na de aangifte van het ongeval bij de KBVB, krijg je een formulier “hersteldocument”. Na volledig herstel laat je dit invullen door je dokter. Bij dit attest voeg je ofwel alle originele

terugbetalingoverzichten van je ziekenfonds waarop je aanduidt welke kosten te maken hebben met je voetbalongeval ofwel ga je naar je ziekenfonds met alle betaalbewijzen en vraag je om deze die betrekking

hebben op je voetbalongeval te laten noteren op een verzamelstaat geneeskundige strekkingen. Bezorg al deze papieren aan secretariaat van de club. Zij zorgen voor de verdere afhandeling. Zolang dit attest niet

is ingediend mag het voetballen niet hernomen worden. Zie blessurebehandelingsprocedure. Indien er zich een nieuw letsel voordoet zonder dat je dit attest hebt laten invullen, kan je voor dit nieuwe letsel nooit

verzekerd zijn. Alle tussenkomsten door het FSF worden gestopt vanaf de datum van herneming van de sportactiviteit. Dus niet eerder trainen of voetballen dan de datum die de geneesheer heeft ingevuld dat er

mag worden gesport. Hou er rekening mee dat je niet verzekerd bent zolang het dossier van een ongevalaangifte loopt, d.w.z. tot het “hersteldocument” bij het FSF is toegekomen. Voor meer inlichtingen kan je

terecht bij volgende persoon: Herwig Platteau

KSKL TERNAT
officiele website 2e provinciale B
© copyright 2010 - 2019 STUDIO KSKLT Privacy
co - sponsors

Please Install The Flash Player

KSKL TERNAT
officiele website 2e provinciale B
© copyright 2010 - 2017 STUDIO KSKLT
co - sponsors

PROCEDURE BIJ BLESSURE

Procedure voor spelers bij het indienen van ongevalsaangifte bij

kwetsuur.

Alle aangesloten leden zijn via het Federaal Solidariteitsfonds

(verder als FSF aangeduid) van de KBVB verzekerd voor mogelijke

voetbalongevallen. Hieronder een overzicht van de procedure :

Stap 1: Vraag het formulier voor aangifte onmiddellijk na het

ongeval. Zorg ervoor dat je het formulier “Aangifte van ongeval“

hebt voor je naar de dokter gaat. Je trainer of afgevaardigde kan

je dit formulier bezorgen of je kan het formulier ook afhalen bij

het secretariaat van de club. Je kan het ook downloaden van de

website, maar vergeet dan niet het secretariaat of medcel te

verwittigen van je blesssure. Campus Lombeek – Heidestraat 71 te

1742 Lombeek Informeer goed of een aangifte bij het FSF nodig is,

want een aangifte heeft tot gevolg dat je niet mag trainen of

spelen tot het dossier volledig is afgehandeld.

Stap 2: Formulier laten invullen door de dokter. De rubriek

“Medisch getuigschrift“ op de rugzijde van het formulier dient

door een dokter te worden ingevuld. Gelieve de dokter te wijzen

op het belang van punt 4 i.v.m. speciale zorgen zoals kiné.

Belangrijke opmerking i.v.m. kinesist behandelingen : Indien

behandelingen door een kinesist noodzakelijk zijn, gelieve de

behandelende dokter dit te laten vermelden op het medische

getuigschrift. Het FSF zal enkel overgaan tot terugbetaling van

door hen goedgekeurde aanvragen. (een minimum van 15 dagen

sportinactiviteit is eveneens noodzakelijk). Indien na een eerste

reeks behandelingen nog een tweede reeks nodig is, moet deze

weerom voorgeschreven worden door de behandelende dokter.

Deze nieuwe reeks behandelingen moet dan ook opnieuw

goedgekeurd worden door het FSF, zo niet zullen deze

behandelingen niet terugbetaald worden.

Stap 3: Bezorg het formulier aan het secretariaat van de club.

Bezorg het ingevulde formulier zo snel mogelijk aan het

secretariaat van de club. Dit formulier dient binnen de 21

kalenderdagen in het bezit te zijn van het FSF zo niet zal het

dossier niet aanvaard worden. Geef het secretariaat eveneens de

volgende gegevens:

 Klever van je ziekenfonds

 Vragenlijst ongeval aangifte

Stap 4: Hersteldocument Na de aangifte van het ongeval bij de

KBVB, krijg je een formulier “hersteldocument”. Na volledig

herstel laat je dit invullen door je dokter. Bij dit attest voeg je

ofwel alle originele terugbetalingoverzichten van je ziekenfonds

waarop je aanduidt welke kosten te maken hebben met je

voetbalongeval ofwel ga je naar je ziekenfonds met alle

betaalbewijzen en vraag je om deze die betrekking hebben op je

voetbalongeval te laten noteren op een verzamelstaat

geneeskundige strekkingen. Bezorg al deze papieren aan

secretariaat van de club. Zij zorgen voor de verdere afhandeling.

Zolang dit attest niet is ingediend mag het voetballen niet

hernomen worden. Zie blessurebehandelingsprocedure. Indien er

zich een nieuw letsel voordoet zonder dat je dit attest hebt laten

invullen, kan je voor dit nieuwe letsel nooit verzekerd zijn. Alle

tussenkomsten door het FSF worden gestopt vanaf de datum van

herneming van de sportactiviteit. Dus niet eerder trainen of

voetballen dan de datum die de geneesheer heeft ingevuld dat er

mag worden gesport. Hou er rekening mee dat je niet verzekerd

bent zolang het dossier van een ongevalaangifte loopt, d.w.z. tot

het “hersteldocument” bij het FSF is toegekomen. Voor meer

inlichtingen kan je terecht bij volgende persoon: Herwig Platteau