BELEID EN STRATEGIE

DE WAARDEN VAN ONZE JEUGDOPLEIDING

KSKL TERNAT wil iedere jeugdspeler gelijke kansen bieden en dit ongeacht zijn of haar kwaliteiten.

De ontwikkeling van de jeugdspeler staat centraal.

Kameraadschap, gemoedelijkheid, fair-play, verdraagzaamheid en verantwoordelijkheidszin zijn minstens even

belangrijk als resultaten.

Er is niets leuker dan voetbal !

Wie zelf voetbalt of ooit voetbalde, weet waarover hij spreekt.

Voetbal is een heerlijke combinatie van strijd (competitie), techniek (behendigheid en inzicht), tactiek, inzet én het is

goed voor je conditie en motivatie.

Bij de start van de opleiding (debutantjes), ligt de nadruk op met plezier voetballen en het meester worden over de bal.

Onze allerjongste spelertjes moeten op een aangename manier kennis maken met alle facetten van onze sport.

De volgende jaren werken we stelselmatig naar een zo hoog mogelijk voetbalniveau.

Fun en prestaties moeten een duo vormen.

Naast zijn sportieve rol vervult de voetbalsport eveneens een doorslaggevende sociale rol in onze maatschappij. Het is

de plek waar belangrijke menselijke waarden worden doorgegeven aan de jeugd.

Door het bijbrengen van respect en fairplay, het in team samenwerken, het niet beoordelen op basis van vooroordelen

zoals geloof, taal of huidskleur, worden er duurzame vriendschapsbanden gesloten op basis van wederzijds respect voor

elkaar. Maatschappelijke integratie wordt door de voetbalsport daadwerkelijk in de praktijk gebracht.

MISSIE EN KERNWAARDEN

Onze specifieke missiedoelen zijn :

 Voetbaltechnisch:

 het aanleren van ‘zonevoetbal’ en dit met de nadruk op verzorgd aanvallend combinatievoetbal.

 volgens onze eigen opleidingsvisie die gebaseerd is op de opleidingsvisie van de KBVB via Fun en Formation

 in een goed georganiseerde, krachtige en aangename leeromgeving

 Pedagogisch:

 het vormen van spelers die fair-play en teamspirit hoog in het vaandel dragen

 in een sfeer van verdraagzaamheid en discipline waar spelers fier zijn om de normen en waarden van de club uit te

dragen

 en waar vriendschapsbanden kunnen gesmeed worden voor het leven

De realisatie hiervan leidt tot een doorgroei van

kwalitatief uitstekende spelers naar ons eerste elftal.

KERNWAARDEN

Hoe willen we deze missiedoelen op korte termijn realiseren?

 Een goede organisatie van het bestuur.

 Gemotiveerde en goed opgeleide trainers/opvoeders.

 Voldoende trainingsmogelijkheden en een goede accommodatie.

 Interessante en voldoende wedstrijden voor alle spelers.

 Naleven van onze leefregels. Respect voor voetbal als ‘teamsport’.

 Enthousiaste ouders en vrijwilligers die bereid zijn een handje toe te steken.

Hoe willen we onze missiedoelen op lange termijn realiseren?

 Een gezonde basisopleiding bieden en dit in alle jeugdreeksen in de nationale en gewestelijke competitie, voor spelers

uit het eigen dorp/gemeente en alle naburige dorpen.

 Onze trainers een degelijke begeleiding bieden, hen de nodige opleidingen laten volgen en/of geven, hen sturen,

luisteren naar hun noden, hen motiveren en evalueren en dit zowel op voetbaltechnisch als pedagogisch vlak.

 Goede jeugdtrainers halen het beste uit hun jeugdploegen. Een aantal van deze jeugdspelers kunnen op latere leeftijd

doorgroeien naar de eerste ploeg.

 In de streek op gebied van jeugdopleiding de reputatie en naam opbouwen als zijnde de beste jeugdopleiding.

 Getalenteerde jeugdspelers een verdere uitbouw van hun voetballoopbaan niet in de weg staan.

 Streven naar voldoende instroom van nieuwe spelers.

Wij houden wel steeds in het oog dat we met onze spelersgroep de vooropgestelde doelstellingen kunnen blijven

realiseren.

 Een gezonde financiële basis behouden door het verder uitwerken en blijvend ondersteunen en motiveren van onze

vrijwilligers.

 We zijn genoodzaakt onze infrastructuur verder uit te bouwen om de gestage groei van het aantal spelers en ploegen

bij te kunnen benen.

VOETBALOPLEIDINGSVISIE

SPELERS OPLEIDEN DIE OP HUN POSITIE HET VERSCHIL MAKEN

DOOR HET INDIVIDU BETER TE MAKEN, ZAL OOK HET TEAM BETER WORDEN

OPLEIDINGSVISIE VAN DE KBVB = OPLEIDINGSVISIE VAN KSKL TERNAT

De visie van de jeugdopleiding van KSKL Ternat is geheel gebaseerd op de opleidingsvisie van de KBVB.

In de opleiding staan FUN, FORMATION en HET KIND centraal !

FUN = al spelend leren = zelf ontdekken. Voor iedere speler geldt :

o Speelt bijna de gehele tijd voetbal

o Komt vaak aan de bal

o Krijgt veel scoringskansen

o Mag vrij spelen

o Wordt aangemoedigd door de coach

o Wordt gesteund door de ouders

FORMATION = procesgericht leren. Verschillende fases binnen de opleiding.

o Exploratiefase (5-7 jaar) = balgewenning

o Individuele opleiding (7 – 13 jaar) = basistechnieken en tactieken BASICS.

o Individuele opleiding (13 – 17 jaar) = functioneren in ploegverband TEAMTACTICS.

o Vervolmaking (17- 21 jaar) = integratie in volwassenheid FORMATION = opvoeden.

o De jeugdspeler verwerft menselijke waarden via het voetbal (respect)

o De jeugdspeler leert neen zeggen tegen corruptie, druggebruik en racisme, geweld in het voetbal.

o De jeugdspeler speelt om te winnen maar leert verliezen

o De jeugdspeler leert de spelregels van het voetbalspel na te leven.

o De jeugdspeler leert de leefregels (=discipline) na te leven en zelfdiscipline te verwerven.

o De jeugdspelers leren samenleven en samenwerken om sociale vaardigheden te verwerven.

Onze opleidingsvisie steunt op 4 belangrijke beleidslijnen die door de gehele jeugdopleiding doorgetrokken worden :

1) Zonevoetbal als spelconcept voor alle jeugdploegen.

2) Ons leerplan als rode draad doorheen de opleiding gebaseerd op het voetbalontwikkelingsmodel van de

jeugdvoetballer.

3) Een gestructureerde trainingsopbouw met een afwisseling van wedstrijd - en tussenvormen.

4) Het kind staat steeds centraal !

De algemene doelstellingen van onze jeugdopleiding zijn :

 Aanvallend voetbal stimuleren

 Stimuleren van de creativiteit en de persoonlijkheid

 Laten voetballen van achteruit

 Het zo eenvoudig mogelijk houden, want voetbal is simpel

 Zoveel mogelijk kinderen uit de streek de kans bieden om elk op zijn eigen niveau voetbal te kunnen spelen

 Een goed gestructureerde jeugdopleiding aanbieden aan alle leeftijden

 Sport en studie moeten hand in hand gaan

 Sportieve en sociale ervaringen delen met respect voor elkaar, voor tegenstander (fair play), voor scheidsrechter en

begeleiders

 Samenwerking tussen de verschillende entiteiten binnen de club optimaliseren en stimuleren : Bestuur > Sportieve

management > Trainersstaf > Spelers

 Komen tot een goede communicatie binnen de club en op het veld

 Door aan voetbalsport te doen zich fysiek en mentaal verder ontwikkelen

 Maximale ontplooiingskansen creëren via een pedagogische benadering voor alle spelers, zowel op recreatief als

competitief niveau

 Een gezonde en stabiele basis vormen om de club verder uit te kunnen bouwen

 Voldoende speelgelegenheid aan alle jeugdspelers bieden volgens de panathlonverklaring voor ethiek in de jeugdsport

ongeacht het niveau waarop men aantreedt

 Spelers waarderen en ervoor zorgen dat ze zich betrokken voelen bij onze club.

 Iedereen moet fier zijn om tot KSKL Ternat te kunnen behoren

KSKL TERNAT
officiele website 2e provinciale B
© copyright 2010 - 2019 STUDIO KSKLT Privacy
co - sponsors

Please Install The Flash Player

KSKL TERNAT
officiele website 2e provinciale B
© copyright 2010 - 2017 STUDIO KSKLT
co - sponsors

BELEID EN STRATEGIE

DE WAARDEN VAN ONZE JEUGDOPLEIDING

KSKL TERNAT wil iedere jeugdspeler gelijke kansen bieden en dit ongeacht zijn

of haar kwaliteiten.

De ontwikkeling van de jeugdspeler staat centraal.

Kameraadschap, gemoedelijkheid, fair-play, verdraagzaamheid en

verantwoordelijkheidszin zijn minstens even belangrijk als resultaten.

Er is niets leuker dan voetbal !

Wie zelf voetbalt of ooit voetbalde, weet waarover hij spreekt.

Voetbal is een heerlijke combinatie van strijd (competitie), techniek

(behendigheid en inzicht), tactiek, inzet én het is goed voor je conditie en

motivatie.

Bij de start van de opleiding (debutantjes), ligt de nadruk op met plezier

voetballen en het meester worden over de bal.

Onze allerjongste spelertjes moeten op een aangename manier kennis maken

met alle facetten van onze sport.

De volgende jaren werken we stelselmatig naar een zo hoog mogelijk

voetbalniveau.

Fun en prestaties moeten een duo vormen.

Naast zijn sportieve rol vervult de voetbalsport eveneens een

doorslaggevende sociale rol in onze maatschappij. Het is de plek waar

belangrijke menselijke waarden worden doorgegeven aan de jeugd.

Door het bijbrengen van respect en fairplay, het in team samenwerken, het

niet beoordelen op basis van vooroordelen zoals geloof, taal of huidskleur,

worden er duurzame vriendschapsbanden gesloten op basis van wederzijds

respect voor elkaar. Maatschappelijke integratie wordt door de voetbalsport

daadwerkelijk in de praktijk gebracht.

MISSIE EN KERNWAARDEN

Onze specifieke missiedoelen zijn :

 Voetbaltechnisch:

 het aanleren van ‘zonevoetbal’ en dit met de nadruk op verzorgd aanvallend

combinatievoetbal.

 volgens onze eigen opleidingsvisie die gebaseerd is op de opleidingsvisie

van de KBVB via Fun en Formation

 in een goed georganiseerde, krachtige en aangename leeromgeving

 Pedagogisch:

 het vormen van spelers die fair-play en teamspirit hoog in het vaandel

dragen

 in een sfeer van verdraagzaamheid en discipline waar spelers fier zijn om de

normen en waarden van de club uit te dragen

 en waar vriendschapsbanden kunnen gesmeed worden voor het leven

De realisatie hiervan leidt tot een doorgroei van

kwalitatief uitstekende spelers naar ons eerste elftal.

KERNWAARDEN

Hoe willen we deze missiedoelen op korte termijn realiseren?

 Een goede organisatie van het bestuur.

 Gemotiveerde en goed opgeleide trainers/opvoeders.

 Voldoende trainingsmogelijkheden en een goede accommodatie.

 Interessante en voldoende wedstrijden voor alle spelers.

 Naleven van onze leefregels. Respect voor voetbal als ‘teamsport’.

 Enthousiaste ouders en vrijwilligers die bereid zijn een handje toe te steken.

Hoe willen we onze missiedoelen op lange termijn realiseren?

 Een gezonde opleidingsbasis bieden en dit in alle jeugdreeksen in de

nationale en gewestelijke competitie, voor spelers uit het eigen

dorp/gemeente en alle naburige dorpen.

 Onze trainers een degelijke begeleiding bieden, hen de nodige opleidingen

laten volgen en/of geven, hen sturen, luisteren naar hun noden, hen

motiveren en evalueren en dit zowel op voetbaltechnisch als pedagogisch

vlak.

 Goede jeugdtrainers halen het beste uit hun jeugdploegen. Een aantal van

deze jeugdspelers kunnen op latere leeftijd doorgroeien naar de eerste ploeg.

 In de streek op gebied van jeugdopleiding de reputatie en naam opbouwen

als zijnde de beste jeugdopleiding.

 Getalenteerde jeugdspelers een verdere uitbouw van hun voetballoopbaan

niet in de weg staan.

 Streven naar voldoende instroom van nieuwe spelers.

Wij houden wel steeds in het oog dat we met onze spelersgroep de

vooropgestelde doelstellingen kunnen blijven realiseren.

 Een gezonde financiële basis behouden door het verder uitwerken en

blijvend ondersteunen en motiveren van onze vrijwilligers.

 We zijn genoodzaakt onze infrastructuur verder uit te bouwen om de

gestage groei van het aantal spelers en ploegen bij te kunnen benen.

VOETBALOPLEIDINGSVISIE

SPELERS OPLEIDEN DIE OP HUN POSITIE HET VERSCHIL MAKEN

DOOR HET INDIVIDU BETER TE MAKEN, ZAL OOK HET TEAM BETER WORDEN

OPLEIDINGSVISIE VAN DE KBVB = OPLEIDINGSVISIE VAN KSKL TERNAT

De visie van de jeugdopleiding van KSKL Ternat is geheel gebaseerd op de

opleidingsvisie van de KBVB.

In de opleiding staan FUN, FORMATION en HET KIND centraal !

FUN = al spelend leren = zelf ontdekken. Voor iedere speler geldt :

o Speelt bijna de gehele tijd voetbal

o Komt vaak aan de bal

o Krijgt veel scoringskansen

o Mag vrij spelen

o Wordt aangemoedigd door de coach

o Wordt gesteund door de ouders

FORMATION = procesgericht leren. Verschillende fases binnen de opleiding.

o Exploratiefase (5-7 jaar) = balgewenning

o Individuele opleiding (7 – 13 jaar) = basistechnieken en tactieken BASICS.

o Individuele opleiding (13 – 17 jaar) = functioneren in ploegverband

TEAMTACTICS.

o Vervolmaking (17- 21 jaar) = integratie in volwassenheid FORMATION =

opvoeden.

o De jeugdspeler verwerft menselijke waarden via het voetbal (respect)

o De jeugdspeler leert neen zeggen tegen corruptie, druggebruik en racisme,

geweld in het voetbal.

o De jeugdspeler speelt om te winnen maar leert verliezen

o De jeugdspeler leert de spelregels van het voetbalspel na te leven.

o De jeugdspeler leert de leefregels (=discipline) na te leven en zelfdiscipline

te verwerven.

o De jeugdspelers leren samenleven en samenwerken om sociale

vaardigheden te verwerven.

Onze opleidingsvisie steunt op 4 belangrijke beleidslijnen die door de gehele

jeugdopleiding doorgetrokken worden :

1) Zonevoetbal als spelconcept voor alle jeugdploegen.

2) Ons leerplan als rode draad doorheen de opleiding gebaseerd op het

voetbalontwikkelingsmodel van de jeugdvoetballer.

3) Een gestructureerde trainingsopbouw met een afwisseling van wedstrijd -

en tussenvormen.

4) Het kind staat steeds centraal !

De algemene doelstellingen van onze jeugdopleiding zijn :

 Aanvallend voetbal stimuleren

 Stimuleren van de creativiteit en de persoonlijkheid

 Laten voetballen van achteruit

 Het zo eenvoudig mogelijk houden, want voetbal is simpel

 Zoveel mogelijk kinderen uit de streek de kans bieden om elk op zijn eigen

niveau voetbal te kunnen spelen

 Een goed gestructureerde jeugdopleiding aanbieden aan alle leeftijden

 Sport en studie moeten hand in hand gaan

 Sportieve en sociale ervaringen delen met respect voor elkaar, voor

tegenstander (fair play), voor scheidsrechter en begeleiders

 Samenwerking tussen de verschillende entiteiten binnen de club

optimaliseren en stimuleren : Bestuur > Sportieve management > Trainersstaf

> Spelers

 Komen tot een goede communicatie binnen de club en op het veld

 Door aan voetbalsport te doen zich fysiek en mentaal verder ontwikkelen

 Maximale ontplooiingskansen creëren via een pedagogische benadering

voor alle spelers, zowel op recreatief als competitief niveau

 Een gezonde en stabiele basis vormen om de club verder uit te kunnen

bouwen

 Voldoende speelgelegenheid aan alle jeugdspelers bieden volgens de

panathlonverklaring voor ethiek in de jeugdsport ongeacht het niveau

waarop men aantreedt

 Spelers waarderen en ervoor zorgen dat ze zich betrokken voelen bij onze

club.

Iedereen moet fier zijn om tot KSKL Ternat te kunnen behoren